Lisa üritus

Pildi üleslaadimisel veenduge, et failil poleks tühikuid failinimes. Parandame antud viperuse lähipäevil.

Vali pilt:

NB: Lisate üritust olles väljalogitud. Ainult kasutajaga loodud üritusi saab pärast lisamist tagant järgi muuta.